fbpx

INSTRUCTOR

JIAB | YATINEE

“ประสบการณ์ในการออกแบบจิวเวลลี่
และจัดจำหน่ายเครื่องประดับมากกว่า 15 ปี ”
จบการศึกษาด้านการออกแบบจิวเวลลี่โดยตรง
จาก Gemological institute of America

PLA | PARICHAT

Brand owner ‘UQI Jewelry’

M | SURASAK

Brand owner ‘Carletta Jewellery’

Scroll to Top